Controle en onderhoud

Het is niet alleen belangrijk om blusmiddelen in uw pand/gebouw/etc.
te hebben maar het is ook belangrijk om deze goed te onderhouden zodat
de blusmiddelen goed functioneren. Hierdoor kan de schade bij brand zo
veel mogelijk beperkt worden.
De arbo-wet en de wet milieubeheer eist dat blusapparatuur onderhouden
wordt volgens NEN 2559. De meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten
eisen dit ook.

wij doen controle en onderhoud aan het volgende:

Blusmiddelen
Wij doen controle en waar nodig onderhoud aan: brandblustoestellen, brandslanghaspels
en bluswagens. Afhankelijk van bijvoorbeeld de eisen van uw verzekering komen wij langs
met een bepaald tijdsinterval, dit kan bijvoorbeeld jaarlijks zijn.

Droge blusleidingen
droge blusleidingen dienen volgens de NEN 1594-2006 jaarlijks gecontroleerd te worden, en iedere
vijf jaar dient de druk met een mobiele persinstallatie beproefd te worden.

Noodverlichting
De Arbowet en het Bouwbesluit 2012 stelt dat er noodzaak is aan het controleren en onderhouden
van noodverlichting. Wij controleren en onderhouden uw noodverlichting jaarlijks. 

EHBO/BHV koffer
Het is verplicht voor bedrijven om regelmatig de inhoud van de EHBO koffer te controleren. 
Ook is het verstandig voor uzelf om dit regelmatig te controleren zodat er ten alle tijde materialen
aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden bij een verwonding. Wij vullen de EHBO koffers aan
en wij leveren ook nieuwe EHBO-koffers.